ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ และมอบใบระเบียนผลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนจบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ณ บก.กรม นร.รร.ม.ศม. เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๓

19825.jpg19819.jpg19822.jpg19823.jpg19824.jpg19818.jpg19816.jpg19820.jpg